Inter-m Melinci, Zavod za raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije ( v nadaljnem besedilu: Inter-m Melinci ) je ustanovljen za opravljanje raziskovalne, razvojne, izobraževalne in svetovalne dejavnosti na področju informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij, integracije in povezovanja strokovnjakov z različnih znanstvenih, umetnostnih in izobraževalnih področij ter razvoj in podporo znanstveno raziskovalnega dela, novih tehnologij in postopkov ter za razvoj in promocijo podeželja z vsemi svojimi značilnostmi.

Namen ustanovitve zavoda Inter-m Melinci je:

  • integracija in povezovanje strokovnjakov z različnih znanstvenih, umetnostnih in izobraževalnih področij ter razvoj in podpora znanstveno raziskovalnega dela, novih tehnologij in postopkov;
  • oblikovanje in izvajanje študijskih in znanstveno-raziskovalnih programov, pomembnih za spodbujanje družbenega, gospodarskega, tehnološkega, znanstvenega in kulturnega razvoja;
  • prenos doseženega znanja, izkušenj in tehnologij v prakso ter razvoj inovativne dejavnosti;
  • izvajanje in razvoj založništva za znanstvene, izobraževalne, kulturne in humanistične namene;
  • prispevanje k razvoju medijev in medijske kulture

O nas

Zavod Inter-m je ustanovljen za opravljanje raziskovalne, razvojne, izobraževalne in svetovalne dejavnosti na področju informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij

Kontakt

Melinci 43/a

+386 (0)2 54 22 330

+386 (0)41 896 012

info@inter-m.si