V sodobnem, nenehno spreminjajočem poslovnem okolju so ključ do uspeha celostne rešitve in povezave s področja internetnih predstavitev in komunikacij.

Temelji uspešnosti so načrtovanje, oblikovanje, programiranje, izdelava in postavitev dobrih spletnih strani.

Prisotnost na Internetu je možna na več načinov, v osnovi pa lahko ločimo dva pristopa:

  1. Spletne strani kot predstavitev (vizitka)
    Predstavitev podjetja in dejavnosti, informacije in podatki, dostopni vsem uporabnikom
  2. Spletne strani kot marketinško orodje
    Celovita predstavitev z uporabo najsodobnejših spletnih in marketinških orodij, z vzpodbujanjem aktivnosti uporabnikov, interaktivnosti ter pridobivanja in posredovanja informacij.

Zakaj se odločiti za nastop in predstavitev na Internetu ?

Argumentov je več in se med seboj prepletajo, pomembnejši pa so racionalizacija in poenostavljanje poslovanja, dostopnost do informacij o podjetju, proizvodih in storitvah, predstavitev tako ožjemu kot širšemu krogu potencialnih strank in poslovnih partnerjev, sodelovanje in ohranjanje stikov, podpora in svetovanje strankam, pridobivanje konkurenčne prednosti in nenazadnje prisotnost že zaradi sodobnosti v stilu »kogar ni na Internetu, ga pravzaprav ni«.

O nas

Zavod Inter-m je ustanovljen za opravljanje raziskovalne, razvojne, izobraževalne in svetovalne dejavnosti na področju informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij

Kontakt

Melinci 43/a

+386 (0)2 54 22 330

+386 (0)41 896 012

info@inter-m.si